Varno brisanje sporočil

Varno brisanje sporočil

Navodila za PNV Webmail ter Microsoft Office Outlook 2007 

PNV Webmail

1. Pred vstopom v Vaš PNV Webmail račun vpišite svoje uporabniško ime in geslo.

2. Ob uspešni prijavi se izpišejo vsa e-mail sporočila, ki so v mapi Prejeto.

3. Da e-mail sporočilo izbrišemo je naprej potrebno izbrati katera so tista, ki jih ne potrebujemo. Da izberemo le eno sporočilo ga preprosto označimo s klikom na zadevo tistega sporočila.

 

4. Če želimo izbrati več sporočil pritisnemo in držimo tipko CTRL ter izberemo še druga sporočila.

5. Za izbiro še večjega števila sporočil lahko uporabimo meni v spodnjem levem predelu okna. Izberemo lahko vsa sporočila, tista na trenutni strani ali le neprebrana.

6. Ko smo z označevanjem končali kliknemo na gumb »Premakni v smeti«.

7. Ob tem dobimo obvestilo, da so bila sporočila uspešno premaknjena.

8. Ko so bila sporočila premaknjena v mapo "Smeti" jo v levem meniju, ki prikazuje različne mape tudi izberemo.

9. Za dokončen izbris v mapi »Smeti« ponovno izberemo tista sporočila, ki jih zagotovo ne potrebujemo in izberemo možnost »Izbriši«.

10. Če so bila sporočila uspešno izbrisana se o tem izpiše obvestilo, obenem pa se zasedenost e-poštnega predala tudi sorazmerno zmanjša.

11. Za dodatne nastavitve poštnega predala pa lahko tudi izberemo možnost »Osebne nastavitve« v zgorjem desnem meniju.

12. Prikaže se nam okno z osebnimi nastavitvami e-mail računa. Za nastavitve izbrisa sporočil izberemo »Nastavitve strežnika« v levem meniju. Le-te se prikažejo na desni strani okna kjer tudi označimo tiste možnosti, ki nam ustrezajo. Ko smo končali z urejanjem izberemo možnost »Shrani«.

13. Po tem ko nastavitve shranimo dobimo o tem tudi obvestilo.

14. Če želimo spet pregledati svoj poštni predal to storimo s klikom na gumb »E-pošta« v zgornjem desnem meniju.

Microsoft Office Outlook 2007

Če za upravljanje e-poštnih sporočil uporabljamo program Microsoft Outlook in želimo izbrisati nekatera sporočila je pomembno da ugotovimo kakšen tip e-mail računa imamo.  To ugotovimo tako, da v zgornji menijski vrstici izberemo zavihek "Tools" oz. "Orodja", v spustnem seznamu pa nato izberemo možnost "Account Settings" oz. "Nastavitve računa" (slika 1). Prikaže se nam seznam e-mail računov (slika 2). Poiščemo svojega glede na naslov in preverimo ali je njegov tip POP/SMTP ali IMAP/SMTP .

 Slika1        Slika2

V spodnjih navodilih so obrazloženi postopki tako za POP3 kakor tudi za IMAP e-mail račune zato sledite tistim navodilom, ki ustrezajo Vašemu tipu e-mail računa.

 Microsoft Office Outlook 2007 - POP3

Lastnost POP3 e-mail računa je, da se sporočila shranjujejo lokalno na vaš osebni računalnik in se po privzetem tudi samodejno izbrišejo iz spletnega strežnika. Iz tega razloga brisanje e-mail sporočil zaradi prevelike zasedenosti prostora na takšnem e-mail računu ni potrebno. Prepričati se moramo le, da imamo izključeno možnost ustvarjanja kopije vsakega sporočila na strežniku.

1. V zgornjem meniju izberemo zavihek "Tools" oz. "Orodja", v spustnem seznamu pa nato izberemo možnost "Account Settings" oz. "Nastavitve računa".

2. V seznamu e-poštnih računov izberemo svoj račun tipa POP/SMTP. Nato izberemo možnost "Change" ali "Spremeni".

3. V naslednjem oknu izberemo možnost "More Settings" ali "Več nastavitev".

4. Odpre se nam novo okno za nastavitve e-mail računa. Izberemo zavihek "Advanced" ali "Napredno" ter poiščemo predel "Delivery" oz. "Dostava". Prva možnost nam ponuja ustvarjanje kopije sporočil na spletni strežnik. Če želimo, da se ne ustvarja kopije sporočila na strežniku ta možnost NE sme biti obkljukana (mora biti brez kljukice - kot na spodnji sliki). V e-poštnem predalu se bodo sedaj sporočila shranjevala le na vaš osebni računalnik in ob tem ne bodo zasedala dodatnega prostora na spletnem strežniku vašega e-mail računa.

Dodatno - opcijsko - če želimo, da se sporočila vendarle shranjujejo na strežnik obkljukamo le prvo možnost znotraj predela "Delivery" oz. "Dostava". Če pa želimo da se tam shranjujejo le začasno in se odstranijo po 10 dneh pa s kljukico obkljukamo prvo in drugo možnost ter pri drugi določimo število dni po katerih se bodo s strežnika izbrisala, v tem primeru 10. Dolgoročno lahko tudi na tak način prihranimo s prostorom e-poštnega računa, saj so sporočila že sicer shranjena na našem osebnem računalniku.

Microsoft Office Outlook 2007 - IMAP

Če je naš nastavljen tip e-poštnega računa IMAP moramo za zmanjšanje zasedenosti ročno poskrbeti za izbris sporočil.

1. Ko se nahajamo v IMAP poštnem predalu moramo najprej označiti katera so tista e-mail sporočila, ki jih ne potrebujemo. To naredimo tako da kliknemo na pošiljatelja ali na zadevo e-mail sporočila.

 

2. Za izbiro večih e-mail sporočil pritisnemo in držimo tipko CTRL ter označimo še druga.

3. Ko smo z označevanjem končali z desnim klikom (desni gumb na miški) kliknemo na eno izmed njih in izberemo možnost »Delete« oz. "Izbriši".

4. Sporočila, ki smo jih prej izbrali so sedaj prečrtana oziroma označena za brisanje.

5. V zgornji menijski vrstici izberemo možnost »Edit« oz. »Uredi« ter nato »Purge« oz. »Čistka«. Ta možnost nam vsa prečrtana sporočila tudi dejansko in trajno izbriše iz spletnega strežnika ter obenem sorazmerno sprosti njegovo zasedenost. 

Izberemo lahko čistko vseh prečrtanih sporočil znotraj mape »Inbox« oz. »Prejeto«, znotraj celotnega e-poštnega računa ali v vseh Outlook računih. V našem primeru izberemo le tista prečrtana sporočila znotraj mape »Inbox« oz. »Prejeto«.

6. Ob tem dobimo opozorilno vprašanje ali smo prepričani, da želimo trajno izbrisati prečrtana e-mail sporočila, ki so bila označena za brisanje pri čemer izberemo »Yes« oz. »Da«.

7. Sporočila so bila uspešno izbrisana, ob tem pa se je zmanjšala tudi zasedenost Vašega e-mail računa. Če si želimo spet ogledati preostala prejeta e-mail sporočila izberemo mapo »Inbox« oz. "Prejeto" v levem meniju.

Microsoft Office Outlook 2007 - POP3 - lokalno brisanje sporočil (iz Vašega osebnega računalnika)

V tem poglavju je obrazloženo lokalno brisanje e-mail računov na Vašem osebnem računalniku. Zasedenost e-poštnega računa (na strežniku) se ob tem ne zmanjša.

1. Po prijavi se nam prikaže seznam sporočil v mapi "Inbox" oz. "Prejeto".

2. Ko se nahajamo v POP3 poštnem predalu moramo najprej označiti katera so tista e-mail sporočila, ki jih ne potrebujemo. To naredimo tako da kliknemo na pošiljatelja ali na zadevo e-mail sporočila.

3. Za izbiro večih e-mail sporočil pritisnemo in držimo tipko CTRL ter označimo še druga.

4. Ko smo končali z označevanjem odvečnih sporočil na eno izmed njih z desnim klikom (desni gumb na miški) kliknemo in izberemo možnost »Delete« oz. "Izbriši". Naša označena sporočila bodo premaknjena v mapo »Deleted Items« oz. "Izbrisano".

5. Na levi strani okna so prikazane različne osebne mape e-poštnega predala. Za ogled izbrisanih sporočil izberemo mapo »Deleted Items« oz. "Izbrisano" in na desni strani se nam prikažejo e-mail sporočila, ki so v mapi "Izbrisano".

6. Ponovno izberemo tista e-mail sporočila, ki jih zagotovo ne potrebujemo. Z desnim klikom na eno izmed njih se nam prikaže seznam možnosti. Za dokončen izbris izberemo možnost "Delete" oz. "Izbriši".

7. Ob tem dobimo še opozorilno vprašanje ali smo prepričani, da želimo označena sporočila trajno izbrisati. Potrdimo s klikom na »Yes« oz. "Da".

8. V mapi "deleted Items" ali "Izbrisano" ni več sporočil.

9. Če si želimo spet ogledati preostala prejeta e-mail sporočila izberemo mapo »Inbox« oz. "Prejeto".

« Nastavitve GMail       Poslovna pošta »

PNV CMS

PNV CMS obsega aplikacije za upravljanje z različnimi vsebinami, fotografijami, audio in video datotekami, spletno trgovino, spletne kataloge, pošiljanje e-poštnih sporočil, pošiljanje SMS sporočil, upravljanje z različnimi bazami podatkov ter drugimi posebnimi uporabniško prilagojenimi aplikacijami.

Več o upravljanju vsebin →

PNV SMailer

PNV Smailer je programska aplikacija, ki na enem mestu združuje možnosti pošiljanja SMS sporočil ter e-mailov. Pošiljate lahko samo SMS sporočila, samo e-mail sporočila ali pa kombinirate uporabo obeh in tako drastično povečate odzivnost vaših strank.

Začnite s pravim marketingom →

PNV Project Manager

Pravočasne in točne informacije so osnova uspešnega poslovanja v sodobnem poslovnem okolju, za zagotovitev uspešnosti projektov pa je potrebno obvladovati velike količine informacij.

Več o vodenju projektov →